All Battle Reports


Be - Beastmen, Br - Bretonnia, CD - Daemons, DE - Dark Elves, Do- Dogs of War, Dw - Dwarfs, HE - High Elves, Lz - Lizardmen, OK - Ogre Kingdoms, OG - Orcs & Goblins, Sk - Skaven, TE - Empire, TK - Tomb Kings,
VC - Vampire Counts, WC - Warriors of Chaos, WE - Wood Elves

Be
Br
CD
DE
Do
Dw
HE
Lz
OK
OG
Sk
TE
TK
VC
WC
WE
Be
-Br
-


CD
-
-
-

DE
-
-
-
Do
-
-
-
-
-Dw
-
-
-
-
-


HE
-
-
-
-
-
-

Lz
-
-
-
-
-
-
-
-
OK
-
-
-
-
-
-
-
-OG
-
-
-
-
-
-
-
-
-


Sk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

TE
-
-
-
-
-
-
-
TK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-VC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


WC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

WE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-