All Battle Reports


Be - Beastmen, Br - Bretonnia, CD - Daemons, DE - Dark Elves, Do- Dogs of War, Dw - Dwarfs, HE - High Elves, Lz - Lizardmen, OK - Ogre Kingdoms, OG - Orcs & Goblins, Sk - Skaven, TE - Empire, TK - Tomb Kings,
VC - Vampire Counts, WC - Warriors of Chaos, WE - Wood Elves

Be
Br
CD
DE
Do
Dw
HE
Lz
OK
OG
Sk
TE
TK
VC
WC
WE
Be
-















Br
-














CD
-
-
-













DE
-
-
-












Do
-
-
-
-
-











Dw
-
-
-
-
-










HE
-
-
-
-
-
-









Lz
-
-
-
-
-
-
-
-








OK
-
-
-
-
-
-
-
-







OG
-
-
-
-
-
-
-
-
-






Sk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-





TE
-
-
-
-
-
-
-




TK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



VC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


WC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

WE
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-